Landskrona Fairtrade City

I september 2010 blev Landskrona stad diplomerad som en Fairtrade City av organisationen Fairtrade Sverige.

Fairtrade är en oberoende märkning av produkter som bygger på ett utvecklat handelssamarbete mellan producenter i utvecklingsländer, import&../SITE/ouml.css;rer/grossister samt butiker och konsumenter. Fairtrade är inte bistånd, utan handlar om att ge odlare och anställda f&../SITE/ouml.css;rutsättningar att f&../SITE/ouml.css;rbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

F&../SITE/ouml.css;r att en stad/tätort ska kunna titulera sig Fairtrade City och få diplomeringen måste en del kriterier uppfyllas. Formuleringarna f&../SITE/ouml.css;r dessa kriterier har arbetats fram av Fairtrade Sverige (se www.fairtrade.se). F&../SITE/ouml.css;rutom att se &../SITE/ouml.css;ver den egna konsumtionen inom Landskrona stad som arbetsplats/organisation, ska man få andra arbetsplatser, butiker, hotell, caféer och restauranger att erbjuda etiska produkter. Arbetet med att ut&../SITE/ouml.css;ka detta sortiment pågår fortl&../SITE/ouml.css;pande och krävs f&../SITE/ouml.css;r att staden ska få behålla sin diplomering.

Styrgrupp f&../SITE/ouml.css;r Landskrona Fairtrade City

Landskrona har bildat en styrgrupp f&../SITE/ouml.css;r Fairtrade City som samordnas av Landskrona stad, näringslivs- och destinationsavdelningen. Ordf&../SITE/ouml.css;rande är kommunalråd Cecilia Lindell.

Deltagare i styrgruppen:

Thorsten Karlén, näringslivs- och destinationsavdelningen
Annika Rundblad, näringslivs- och destinationsavdelningen

Anna Rosenberg, Landskrona Citysamverkan
Rosmari Olsson, Världsbutiken
Louise Hinn, Flizans Te och Kaffe
Magnus Rosenberg, Coop Forum
Märta Gustavsson, Svenska kyrkan
Ingemar Andersen, &../SITE/ouml.css;renäs Slott

Vill du också vara med?

Att st&../SITE/ouml.css;dja arbetet med Fairtrade är något som alla kan engagera sig i.
Har du också idéer och tankar kring vårt arbete f&../SITE/ouml.css;r att bli en stolt Fairtrade City, så är du välkommen att ta kontakt med oss.

Thorsten Karlén, Destinationsutvecklare, Landskrona stad 0418-47 04 99, thorsten.karlen@landskrona.se

Annika Rundblad, Näringslivsassistent, Landskrona stad 0418-47 08 90, annika.rundblad@landskrona.se

Inventering

Kriterierna f&../SITE/ouml.css;r utbudet i en stad med en befolkning på mellan 20 000 – 50 000 invånare, är att det ska finnas totalt minst 40 Rättvisemärkt-produkter f&../SITE/ouml.css;rdelat i 5 butiker och minst 4 caféer, restauranger eller hotell som serverar etiskt märkta produkter. Detta utbud b&../SITE/ouml.css;r &../SITE/ouml.css;ka succesivt f&../SITE/ouml.css;r att staden ska få behålla sin diplomering.

Sedan den f&../SITE/ouml.css;rsta inventeringen av produkter i butiker, caféer, hotell och restauranger genomf&../SITE/ouml.css;rdes i januari 2010 har utbudet mer än f&../SITE/ouml.css;rdubblats!

Butiker
Världsbutiken
Flizans The & Kaffe
ICA Kvantum
City Gross
Coop Forum
Systembolaget
Lidl
Pressbyrån
Life
Smakfullt
Hotell
&../SITE/ouml.css;renäs Slott
Hotel Chaplin
Sundblick
Caféer
Café 261
Statoil
Ruth Oscars
Café Nell Walden

Restauranger
Restaurang Pumphuset
Borstahusens Hamnkrog
Stora Norregatan 22
&../SITE/ouml.css;renäs Slott
Sirius Restaurang och Catering
Danny´s Corner
Erikstorps Kungsgård

Listan är uppdaterad den 21/5 2014

Har ditt f&../SITE/ouml.css;retag Fairtrademärkta produkter i sitt sortiment, kontakta oss så kompletterar vi listan samt skickar ut en dekal att sätta på exempelvis d&../SITE/ouml.css;rren.

Fairtrade Challenge 17 okt Världens st&../SITE/ouml.css;rsta
fika-
tävling.