Fastighetsägarna
Syd är en bransch-organisation för fastighetsföretagare. Våra närmare 2300 medlemmar förvaltar ca. 7200 fastigheter.
Vi arbetar för att våra medlemmar ska kunna bedriva en effektiv och allmänt respekterad näringsverksamhet.