ETT FESTLIGT JUBILEUM I SIKTE!

Hur firar man att en stad fyller 600 år? 2013 firar vi att det är 600 år sedan Erik av Pommern utfärdades det första privilegiebrevet för Landskrona.

Det var den 20 mars 1413 som Landskrona fick sina stadsprivilegier. Från och med 2009 fi ras stadens födelsedag, jubileumssymbolen är lanserad och ett räkneverk startat som räknar ner år, dagar, timmar,minuter och sekunder fram till invigningen av jubileumsåret 20 mars 2013.

Den 20 varje månad hissas jubileumsfl aggorna vid stadshuset, Rådhuset och stationen. Vid Rådhuset kan det bli extra festligt då det fi nns möjlighet för en skolklass eller förskolegrupp eller en förening att framträda.

Det finns massor av idéer kring hur man skall fira ett 600-års jubileum. Projektledaren för jubileumsåret, Christin Nielsen, finns på plats för att bearbeta idéer men även för att informera om jubileet och möjligheterna att delta i förberedelser och genomförande av jubileumsåret.

Tanken är att året ska vara en fest för alla och att det skall finnas utrymme för mångas engagemang. Jubileumsåret ska ge ett bestående värde i form av upplevelser och intryck och vi ska utgå ifrån Landskronas speciella tillgångar.

Att vi ska umgås på nya spännande mötesplatser, att vi ska se möjligheter i kontrasterna och bredden och att vi ska få känna självförtroende och stolthet har framhållits av många

"Landskrona 1413 -stad i ny tid"

Ny permanent utställning på Landskrona museum - Öppnar 20/3!
Den 20 mars 1413 fick Landskrona sina första stadsprivilegier.
Med hjälp av en spännande scenografi, arkeologiska fynd, kartor, musik, en nyproducerad animerad film med mera, berättas i utställningen om hur Landskrona växte fram och hur livet under 1400-talet kan ha tett sig i staden.

Tillbaka