Olle Anderberg

Projektledare,
strategisk utveckling
och fastighetsägarfrågor,
Landskrona Citysamverkan

0709-921 437 info@landskronacity.se

Anna Rosenberg

Projektledare,
evenemang och
marknadsföring,
Landskrona Citysamverkan

0707-306 093 info@landskronacity.se

Sabine Apitzsch

Cityförenings medelmsamordnare
medlem@landskronacity.se

Hemsida och fotografering

Berta Ferreira
0418 333050
bertaferreira33@gmail.com